iBatt Baterie, akumulatory i zasilacze  do laptopów Tel. +48 (22) 350-74-48;   (42) 203-23-71
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 9 do 19!
 
 
  O nas    Jak znaleźć baterię     Jak znaleźć zasilacz     Dostawa     Formy płatności     Kontakt       PL   RUS   UA  

  Baterie
  do laptopów


  Acer
  Asus
  Apple
  Clevo
  Dell
  Fujitsu-Siemens
  Gateway
  HP-Compaq
  IBM-Lenovo
  iRu
  LG
  MSI
  Rover Book
  Samsung
  Sony
  Toshiba


  Zasilacze
  do laptopów


  Acer
  Asus
  Dell
  Fujitsu-Siemens
  Gateway
  HP-Compaq
  IBM-Lenovo
  iRu
  LG
  MSI
  Rover Book
  Samsung
  Sony
  Toshiba


Gwarancja


     Warunki gwarancji

1.       Na baterie oraz zasilacze do laptopów zakupione w Sklepie Ibatt.pl  Sprzedający udziela Gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili zakupu towaru przez Kupującego. W związku z realizacją świadczeń w ramach niniejszej gwarancji, w szczególności w przypadku naprawy lub wymiany okres gwarancyjny nie ulega przedłużeniu i nie zaczyna również nowego biegu.

2.       W czasie obowiązywania gwarancji Gwarant – Sprzedający  zobowiązuje się wymienić wadliwą  baterię do laptopa lub wadliwy zasilacz  na nowe w terminie 14 dni od daty dostarczenia wadliwego Towaru do Sprzedającego.

3.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy Kupującego na skutek:

a)      uszkodzeń mechanicznych zawinionych przez Kupującego,

b)      niewłaściwego (niezgodnego z instrukcją obsługi dołączonej do zakupionego Towaru) użytkowania baterii lub zasilacza do laptopa,

c)      naturalnego zużycia baterii,

d)      samodzielnych napraw i przeróbek.

 

4.       Reklamacje z tytułu Gwarancji należy kierować na adres e-mail  info@ibatt.pl. Po otrzymaniu od Kupującego e-maila z informacją o chęci złożenia reklamacji Sprzedający prześle Kupującemu do wypełniania formularz reklamacyjny.

5.       Po informacji zwrotnej od Sprzedającego Kupujący powinien odesłać reklamowany towar na adres firmy Ampersend Sp. z o.o., ul. Duńska 3/5, Łódź  za pośrednictwem  firmy kurierskiej DHL na zlecenie i koszt Sprzedającego. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz kartę gwarancyjną. Jest to warunkiem przyjęcia Towaru do reklamacji gwarancyjnej. 

6.       Sprzedający zobowiązuje się do  rozpatrzenia każdej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni  od daty dostarczenia towaru podlegającego reklamacji. 

7.       Jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, reklamowany towar będzie wymieniony przez Sprzedającego na nowy pełnowartościowy lub w przypadku braku tego towaru u Sprzedającego nastąpi zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty na konto podane przez Kupującego w formularzu reklamacyjnym oraz zostanie wystawiona i przesłana do Kupującego faktura korygująca.

8.       Niniejsza Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

9.       Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

10.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach Gwarancji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.   Gwarantem jest właściciel Sklepu internetowego Ibatt.pl  firma Ampersend  Sp. z o.o.  z siedzibą w Łodzi przy ulicy Duńskiej 3/5 w Łodzi,  wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429886, NIP 9471981321, REGON 101452356, e-mail: info@ibatt.pl , Tel.: +48 (22) 350-74-48; (42) 203-23-71.

 

Karta Gwarancyjna jest dołączona do każdej wysyłki towaru do Kupującego.

     Regulamin                Gwarancja                 Polityka prywatności                             Tel. +48 (22) 350-74-48;   (42) 203-23-71         e-mail:  info@ibatt.pl