iBatt Baterie, akumulatory i zasilacze  do laptopów Tel. +48 (22) 350-74-48;   (42) 203-23-71
Zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w godzinach od 9 do 19!
 
 
  O nas    Jak znaleźć baterię     Jak znaleźć zasilacz     Dostawa     Formy płatności     Kontakt       PL   RUS   UA  

  Baterie
  do laptopów


  Acer
  Asus
  Apple
  Clevo
  Dell
  Fujitsu-Siemens
  Gateway
  HP-Compaq
  IBM-Lenovo
  iRu
  LG
  MSI
  Rover Book
  Samsung
  Sony
  Toshiba


  Zasilacze
  do laptopów


  Acer
  Asus
  Dell
  Fujitsu-Siemens
  Gateway
  HP-Compaq
  IBM-Lenovo
  iRu
  LG
  MSI
  Rover Book
  Samsung
  Sony
  Toshiba


P O L I T Y K A  P R Y W A T N O Ś C I

      

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.ibatt.pl (zwany dalej: „Sklepem”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Ampersend Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (91-204), przy ul. Duńska 3/5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429886, NIP: 9471981321, Regon: 101452356, zwana dalej Administratorem.

3.   Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością.

2. W przypadku składania jednorazowego zamówienia w Sklepie Internetowym, zakres danych koniecznych do wskazania przez Klientów jest tożsamy. Klienci podają następujące dane:

a)  Adres e-mail;

b)  Imię i nazwisko;

c) Adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto);

d)  Numer telefonu;

e) W przypadku Przedsiębiorców powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o firmę Przedsiębiorcy oraz jego NIP.

3. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego).

4. Od Klientów mogą być także gromadzone Dane Nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.


§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

 

1. Dane Klientów wykorzystywane są w celu zapewnienia możliwości dokonania zakupów w Sklepie, w tym realizacji złożonych zamówień i ich doręczenia. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane jedynie Dostawcy, z którym współpracuje Administrator.

2. Dane Nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem.


§ 3 Mechanizm Cookies, Adres IP

 1. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Administratora na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.

2.  Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

b. Cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Mechanizm cookies trwałych, wysłanych przez Sklep, pozwala na przechowywanie danych konfiguracyjnych Sklepu wyłącznie za Państwa zgodą. Pliki te nie zawierają danych osobowych i w każdej chwili mogą zostać usunięte przy użyciu odpowiedniej funkcji Państwa przeglądarki internetowej.

3.  Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:

a. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

b. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb

4.   Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

a. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych yandex.ru (administrator cookies zewnętrznego: Yandex N.V. z siedzibą w Holandii).

c. prezentowania opinii na stronach internetowych Sklepu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego ceneo.pl (administrator cookies zewnętrznego: Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)

d.  prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: B2B Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

5.  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

a.  Przeglądarka Internet Explorer

b.  Przeglądarka Mozilla FireFox

c. Przeglądarka Chrome

d.  Przeglądarka Safari

e. Przeglądarka Opera

7. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administrator przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.

8.  Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Sklepu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.§ 4 Dostęp do danych

1. Do danych osobowych zbieranych przez Sklep mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.

2.  Państwa dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz podmiotom wskazanym w punkcie „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.

3.  Administrator zapewnia Klientom, dostęp do swoich danych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili kontaktując się z Administratorem. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Administratora roszczeń od danego Klienta.


§ 5 Zabezpieczenia

1. Administrator stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.

2.  Dane osobowe w Administrator są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


§ 6 Zmiany Polityki Prywatności

1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

2.  Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: info@ibatt.pl.

3.   Data ostatniej modyfikacji: 11.07.2013.

 
 
 
 

     Regulamin                Gwarancja                 Polityka prywatności                             Tel. +48 (22) 350-74-48;   (42) 203-23-71         e-mail:  info@ibatt.pl